Vision

Vision

Vi har även förhoppningar om att i framtiden kunna erbjuda våra medlemmar särskilda gruppträningspass. Planeringen för detta är inte klar.

Vi kommer informera mer om när det blir aktuellt!